cover image

יממה

יחידת זמן - 24 שעות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

יממה היא יחידת זמן שאורכה נקבע על פי הזמן שמופע השמש עושה מחזור אחד בשמים (סיבוב אחד שלם). מחזוריות מופע השמש נגרמת מסיבוב כדור הארץ סביב צירו, ומושפעת מעט מסיבוב כדור הארץ סביב השמש.

24_horas.svg
צלמית המסמלת יממה
Sunset_over_the_gulf_of_Mexico_-_iss042e034066.jpg
מחזוריות מופע השמש נגרם על ידי סיבוב כדור הארץ סביב צירו
Dateline-animation-3deg-borderonly-180px.gif
סיבוב כדור הארץ במהלך היממה

היממה מחולקת ל-24 שעות שהן 1,440 דקות או 86,400 שניות. בשנת שמש אחת יש כ-365.2422 יממות, שהן 365 יממות, 5 שעות, 48 דקות ו-46.08 שניות.

בהגדרתה של היממה ניתן להבחין שזו יחידת זמן טבעית (להבדיל משעה, למשל, שהיא יחידת זמן מלאכותית).