cover image

מזג אוויר

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

הביטוי מזג אוויר הוא תיאור למצב האוויר המשתנה באטמוספירה בסמוך לפני הקרקע בין חום לקור, יובש ללחות, סערה או רגיעה, עננות או בהירות ועוד במקום ובזמן נתון. מזג האוויר כולל בתוכו בעיקר מצבים של שלושה מרכיבים, והם: חום, אוויר ומים. מזג האוויר מתייחס לשינויים בטמפרטורה ובמשקעים היומיומיים, לעומת זאת האקלים, מתייחס לשינויים ארוכי טווח, של מצב כדור הארץ בתקופות רחוקות יותר.

Hann_Atlas_der_Meteorologie_1.jpg
אטלס מטאורולוגי,1887
2019-01-05_Surface_Weather_Map_NOAA.png
מפה בה משתמשים חזאי מזג אוויר
H500-06-14-12-2013.gif
מפת אפיק המשקעים במהלך הסופה והשלג הכבד ב-2013

מזג האוויר משתנה בעיקר מהבדלי לחץ האוויר באטמוספירה, אשר יכולים להשתנות כתוצאה מזווית קו המשווה של כדור הארץ ביחס לשמש (זאת גם הסיבה לכך שעונות השנה שונות בצפון כדור הארץ ובדרום כדור הארץ).

חיזוי מזג האוויר, כלומר ידיעת מזג האוויר באזור מסוים בזמן קרוב, הוא מערכת כאוטית, כלומר, ששינוי קטן באוויר יכול בסופו של דבר לשנות את כל התחזית. כך שהחיזוי לא מדויק לטווח הארוך. (האפקט ששינויים קטנים עלולים להשפיע על מערכת גדולה ידועה גם בשם אפקט הפרפר). אקלים לעומת זאת, היא איננה מערכת כאוטית, ולכן שינויים קטנים לא יכולים לשנות את כל המערכת, ולכן חיזוי אקלים לטווח הארוך הוא דבר שניתן לחזות כפי שניתן לראות על התחזיות של ההתחממות עולמית. אנשים העוסקים בחיזוי מזג האוויר נקראים חזאים, אשר חוזים את מזג האוויר לטווח הקרוב על פי תמונות לווין שמגיעות אליהם מהחלל.

על מנת לחזות את מזג האוויר, משתמשים במפה סינופטית. זוהי מפה המציגה את מערכות הלחץ בזמן נתון. שקע הוא מערכת המעודדת עליית אוויר והיווצרות עננים ואילו רמה ברומטרית מעודדת שקיעת אוויר והיווצרות מזג אוויר בהיר.

מודל חדש של בינה מלאכותית עשוי להפיק תחזיות מדויקות של מזג האוויר ממחשב ביתי. הוא אינו נדרש לחישובים פיזיקליים מורכבים אלא מסתמך על נתונים מההיסטוריה האקלימית של כדור הארץ[1].

Oops something went wrong: