מצולע

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

בגאומטריה, מצולע הוא חלק ממישור המתוחם על ידי מספר סופי של קטעים. כל אחד מקטעים אלה נקרא צלע, וכל נקודה בה נפגשות שתי צלעות סמוכות נקראת קודקוד. הזוויות הנוצרות על ידי זוג צלעות סמוכות נקראות זוויות המצולע. יש המרחיבים הגדרה זאת וכוללים בהגדרת המונח ״מצולע״ גם סדרות קטעים שאינן בהכרח תוחמות חלק מהמישור, וקוראים למצולע מצולע פשוט אם הוא כזה שתוחם חלק מהמישור (ולכן צלעותיו נחתכות בקצותיהן בלבד).