cover image

משדר

ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

מַשְׁדֵּר רדיו הוא מכשיר אלקטרוני אשר בשילוב עם אנטנה מסוגל ליצור אותות אלקטרומגנטיים בעלי מאפיינים מוגדרים. גל אלקטרומגנטי מאופיין על ידי שלושה גורמים: תדר (או אורך גל), אמפליטודה ופאזה. על ידי מניפולציה על אחד או יותר מגורמים אלו (כלומר שינוי תכונות הגל בהתאם למידע אותו רצוי לשדר- אפנון), ניתן לשדר מידע לתווך. בשימוש לצורכי תקשורת, לדוגמה שידורי טלוויזיה, משתמשים במקביל למשדר במכשירים הנקראים מקלטים שתפקידם לפענח מהאות ששודר מהמשדר את המידע שמעוניינים להעביר.

AlincoDX77EAnsicht.jpg
מקלט-משדר לאותות שמע המשמש חובבי רדיו
Nokia_6233-6016.jpg
טלפון נייד של חברת נוקיה, דוגמה למכשיר שכיח שמשולבים בו משדר ומקלט

המרכיבים העקרוניים של משדרי רדיו הם:

  • מקור מתח - תפקידו לספק אנרגיה למערכת.
  • מתנד - תפקידו לייצר את הגל הנושא (הגל אותו מאפננים).
  • אפנן - תפקידו לשנות את תכונות הגל הנושא על פי המידע המשודר.
  • מגבר הספק המתאים לפעולה בתדרי רדיו (RF) - תפקידו להגדיל את הספק האות המשודר על מנת לאפשר לאות המשודר להגיע למרחק הרצוי בעוצמה המאפשרת זיהוי האות במקלט (הספק האות דועך באוויר לפי ריבוע המרחק, חוק זה נקרא חוק פְריס).

במקרים רבים מעוניינים במכשירים המאפשרים תקשורת דו כיווניות (כגון טלפון סלולרי או מכשיר קשר), ובמכשירים אלו כלולים גם משדר וגם מקלט.