משל

סיפור עם מוסר השכל / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

משל הוא סיפור אלגורי קצר עם מוסר השכל (דהיינו, שיש לו משמעות מעבר לתוכנו המפורש והגלוי) השייך לסוגת הסיפור העממי יחד עם המעשייה, האגדה, הפתגם והמכתם (Epigram).

מקובל לחלק את המשל הסיפורי לשני סוגים, פאבולה ופארבולה.

  • פאבולה (Fable) - המכונה 'משל-שועלים' לפי ההגדרה העברית, הוא משל עלילתי, העומד בפני עצמו גם בלי הנמשל. בפאבולה, הנמשל משמש כתוספת קישוטית גרידא, אותה ניתן לפרש בדרכים שונות. לרוב גיבורי המשלים בסוגה זו יהיו בעלי החיים, שעברו תהליך של האנשה.
  • פארבולה (Parable) - הוא משל אשר תפקידו לשמש כדוגמה או המחשה לנמשל. לפרבולה אין מעמד עצמאי בלי הנמשל, ומתאפיינת לרוב בכך שגיבורי המשלים בסוגה זו יהיו בני אדם. הפארבולה ידועה לרוב בנמשל שמימי פילוסופי או אלוהי.[1]

Oops something went wrong: