נזיר

דרך חיים דתית / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

נזיר הוא אדם הנוטל על עצמו לתקופה קצובה או לכל חייו סייגים הקשורים בתענוגות החיים; סייגים אלה משתנים מתרבות למשנתה. מקובל להבדיל בין סגפן, החי בחברה אך מוותר על הנאות שונות לבין נזיר הפורש במידה חלקית או מלאה מהחברה.

Tapisserie_moines_mannequins.jpg
פסלים של נזירים נוצרים קתוליים. הנזירים נראים עוסקים במלאכה הידועה ביותר בה הועסקו הנזירים בימי הביניים בהיעדר מכונות דפוס וגם כמצווה - העתקת ספרות קודש