על המשמר היה ביטאונה של תנועת "השומר הצעיר", שהופיע בין השנים 19431995.

Quick facts: תדירות, סוגה, פורמט, מו"ל, בעלים...
על המשמר
Al HaMishmar
סמליל "על המשמר" ומעליו הסיסמה: "לציונות – לסוציאליזם – לאחוַת עמים"
תדירות עיתון יומי
סוגה חדשות
פורמט ברודשיט
מו"ל תנועת השומר הצעיר
בעלים השומר הצעיר
תאריכי הופעה 30 ביולי 1943 – מרץ 1995 (כ־51 שנים)
שפה עברית
מדינה פלשתינה (א"י)
Close

Oops something went wrong: