cover image

פוטוסינתזה

תהליך ביולוגי בו אנרגית האור משמשת לבנית חומרים אורגניים מחומרים אי אורגניים. / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

פוטוסינתזה (מקור השם- פוטו=אור, סינתזה=הרכבה), בעברית נקראת הטמעה, היא תהליך כימי המתקיים בצמחים שבו חלקיק אור (פוטון בודד) מפרק מולקולת מים הבנויה מאטום חמצן אחד ושני אטומי מימן. אטום המימן הוא יסוד בעל פרוטון אחד, והוא חסר אלקטרון. לחמצן החד-מימני יש אלקטרון עודף. כתוצאה מתהליך הפוטוסינתזה נוצרים שני יונים טעונים חשמלית. יונים אלה מניעים את כל תהליך הפוטוסינתזה, החל מקשירת פחמן דו-חמצני אטמוספירי וכלה ביצירת הפחמימות הבונות את הצמח.

Seawifs_global_biosphere.jpg
התפוצה העולמית של הפוטוסינתזה, כולל פיטופלנקטון אוקיאני וצמחייה יבשתית. הצבעים אדום כהה וכחול-ירוק מצביעים על אזורים של פעילות פוטוסינתטית גבוהה באוקיינוס וביבשה, בהתאמה.

המונח פוטוסינתזה מתייחס בדרך כלל לפוטוסינתזה חמצנית, שבה חמצן מיוצר כתוצר לוואי, וחלק מהאנרגיה הכימית המופקת מאוחסנת במולקולות של פחמימות, חד-סוכרים, דו-סוכרים, ורב סוכרים, כגון, עמילן ותאית המסונתזות מפחמן דו-חמצני ומים. רוב הצמחים, האצות והציאנובקטריה מבצעים פוטוסינתזה פוטואאוטוטרופית (photoautotroph). תהליך הפוטוסינתזה אחראי על ייצור ושמירה על רמת החמצן באטמוספירה של כדור הארץ, ומספק את רוב האנרגיה הביולוגית(Bioenergy) הנחוצה לחיים מורכבים על פני כדור הארץ.