שידור ציבורי

אמצעי שידור אלקטרוניים שמשימתם העיקרית היא הענקת שרות לציבור / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שידור ציבורי הוא שידור ברדיו או בטלוויזיה, המנוהל על ידי גוף ציבורי בחסות הממשלה, לרוב באמצעות מימון ציבורי.

Oops something went wrong: