cover image

שינה

מצב פיזיולוגי, הפיך ומחזורי, המאופיין בפעילות ותגובה לגירויים בעוצמה הנמוכה מעוצמת התגובה בזמן ערות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

שינה היא מצב פיזיולוגי, הפיך ומחזורי, המאופיין בפעילות ותגובה לגירויים בעוצמה הנמוכה מעוצמת התגובה בזמן ערות. השינה לרוב מושפעת מפעילותו של האדם במהלך היום. מצב התודעה בזמן השינה שונה ממצב הערות, והמסתורין שאופף אותה ריתק את האנושות מימי קדם. השינה תופסת קרוב לשליש מחייו של אדם וחיונית לבריאות הגוף והנפש; עם זאת, הידע עליה נמוך יחסית ונושאים רבים נמצאים בלמידה ומחקר וטרם פוענחו.

Sleeping_girl_train_Japan.jpg
שינה בקרון רכבת
LucasSleeping.JPG
תינוקות ישנים יותר שעות שינה מאשר ילדים ומבוגרים
RIAN_archive_18369_Nap_time.jpg
פעוטות בשעת השינה. זמן ההירדמות משתנה מאדם לאדם