cover image

תותח

כלי ירייה חם בעל קנה בקליבר גדול / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

תותח הוא כלי נשק חם הנועד להמטיר פגזים על אויב הנמצא במרחק ממנו. פגז התותח מונע מכוח הפיצוץ של אבק השרפה בעת הירי. מקובל להגדיר כתותח, כל כלי ירייה חם שהקליבר שלו הוא 20 מ"מ ומעלה. לצד התותחים הכבדים קיימים גם תותחים אוטומטיים, קטנים יחסית (כגון M61 וולקן), היורים מאות ואף אלפי פגזים קטנים לדקה.

%D7%AA%D7%95%D7%AA%D7%97_%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99_%D7%91%D7%AA%D7%9C_%D7%99%D7%A4%D7%95_%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%94.jpg
תותח חופים עות'מאני בתל יפו העתיקה
Cannons_in_Acre.jpg
תותחים על חומות עכו
Canon_Castelo_Sao_Jorge.JPG
תותח בטירת סאו ז'ורז'ה שבליסבון.