Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ministarstvo znanosti i obrazovanja b1 obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav predškolskog odgoja, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja u zemlji i inozemstvu.