Zapadnogermanski jezici, zapadna skupina germanskih jezika koja obuhvaća 41 jezik[1] raširenih po zemljama zapadne i središnje Europe. Osnovna je podjela na engleske, frizijske, visokonjemačke i donjonjemačke jezike.

Iz jednog od dijalekata donjenjemačkog, točnije, iz nizozemskog nastao je afrikaans koji je pomiješan s puno drugih utjecaja, a govori se u Južnoafričkoj republici.

Iz gornjenjemačkog nastao je jidiš (s leksičkim utjecajima hebrejskog, romanskih i slavenskih jezika, a piše se najčešće hebrejskim pismom.