Fizika

anyag tulajdonságait és kölcsönhatásait vizsgáló tudományág / From Wikipedia, the free encyclopedia

A fizika (ógörögül φυσική (ἐπιστήμη), az ógörög φύσις fűzisz "természet"-ből[1][2]) az anyaggal[3] és mozgásával, ill. téren és időn át történő viselkedésével, valamint a vele kapcsolatos elgondolásokkal, mint az energia és erő, foglalkozó természettudomány.[4] Az egyik legalapvetőbb tudományos terület, a fizika fő célja a világegyetem viselkedésének a megértése.[m 1][5][6][7]

Quick facts: ...
Fizika
Daniel Bernoulli: Hydrodynamica sive de viribus et motibus fluidorum commentarii (1738)
Daniel Bernoulli: Hydrodynamica sive de viribus et motibus fluidorum commentarii (1738)

Tárgya

Hidrodinamika, azaz a folyadékok mozgása, a téren és időn át történő viselkedése

Jelentős művelői Galilei, Newton, Faraday, Hertz, Planck, Rutherford, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Dirac
Jelentős kézikönyvei Nagy–Beleznay–Mayer–Szervánszky: Fizikai kislexikon (Budapest, 1977)
természettudományok
Close
CollageFisica.jpg
A fizikai jelenségek különböző példái

A fizika az egyik legrégebbi akadémiai diszciplína, a csillagászat magába foglalásával talán a legrégibb.[8] Az elmúlt két évezred során a fizika a természetfilozófia része volt, a kémiával, a biológiával és a matematika bizonyos ágaival együtt, de a 17. században a tudományos forradalom során a természettudományok saját jogukon mint egyedi kutatási programok emelkedtek ki.[10] A fizika a kutatás számos interdiszciplináris területét keresztezi, mint például a biofizika és a kvantumkémia, és a fizika határai nem határozhatók meg szigorúan. A fizika új elgondolásai gyakran magyarázzák meg más tudományok alapvető mechanizmusait,[5] míg a kutatás új irányvonalait nyitják meg az olyan területeken, mint a matematika és filozófia.

A fizika az elméleti áttörésekkel hozzájárul továbbá az erre épülő új technológiák fejlődéséhez. Például az elektromágnesség vagy magfizika elméletének kialakulása és fejlődése vezetett közvetlenül olyan új, a társadalmat is átformáló termékek kifejlesztéséhez, mint a televízió, a számítógépek, a háztartási eszközök és az atomfegyverek.[5] A termodinamika vívmányai vezettek az iparosodás fejlődéséhez, és a mechanika vívmányai ösztönözték a számtan fejlődését.

Az ENSZ 2005-öt a fizika világévének nyilvánította.