Argumen (disambiguasi)

halaman disambiguasi / From Wikipedia, the free encyclopedia

Dalam percakapan umum, argumen ialah diskusi yang melibatkan sudut pandang yang bertentangan.