cover image

Eiropas Parlaments

From Wikipedia, the free encyclopedia

Eiropas Parlaments (saīsinājumā EP vai Eiroparlaments) ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņu vēlēta (vienīgā tieši ievēlētā) ES institūcija,[1] kuras galvenā mītne ir Immeuble Louise Weiss Strasbūrā (Francija), kur notiek plenārsesijas un kas ir EP oficiālā rezidence, kā arī Espace Léopold komplekss Briselē (Beļģija), kur notiek sagatavošanās sanāksmes un neplenārās sesijas. Kaut arī Eiropas parlamentam ir likumdošanas vara, tam nav likumdošanas iniciatīvas, kāda parasti ir nacionālajiem (valstu) parlamentiem. Kopā ar Eiropas Savienības Padomi tā veido bikamerālu likumdošanas institūciju un tiek vērtēta kā viena no varenākajām pasaules likumdošanas institūcijām.[2] Parlaments un Padome veido ES augstāko likumdošanas orgānu. Tomēr to vara kā tāda ir ierobežota to pilnvaru robežās, ko deleģējušas ES dalībvalstis.

Quick facts: Nodibināta, Prezidents, Viceprezidenti, Polit...
EP-logo-CMYK_LV.svg
Sēžu zāle Espace Léopold vietu sadalījums pēc 2019. gada EP vēlēšanām
Sēžu zāle Espace Léopold vietu sadalījums pēc 2019. gada EP vēlēšanām


Nodibināta 1952. gadā kā Kopienas Asambleja
Prezidents Roberta Metsola (ETP)
Viceprezidenti
Politiskās grupas
Komitejas
Pēdējās vēlēšanas 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Sanāksmju vieta Strasbūra un Brisele
Sekretariāts Luksemburga un Brisele
Mājas lapa europarl.europa.eu
Close
Ordinary_legislative_procedure_majorityrules.svg
Eiropas Parlamenta loma lēmumu pieņemšanas procesā.

Parlamentu veido 785 deputāti, kurus ievēl pasaules otrs lielākais demokrātiskais elektorāts (lielākais ir Indijā) un pasaulē lielākais starpnacionālais elektorāts (2004. gadā bija 342 miljoni vēlētāju).[3][4][5] Parlamenta hierarhiskā struktūra sastāv no prezidenta (kuru ievēl Parlaments), ģenerālsekretāra, 14 viceprezidentiem, 17 komitejām un darba grupām. Parlamentā ir pārstāvētas gandrīz 100 politiskās partijas, kas apvienojas frakcijās, kuras ietver visu Eiropas politisko ideoloģiju spektru.

Oops something went wrong: