ISO 3166-1

From Wikipedia, the free encyclopedia

Standarts ISO 3166-1, kas ir daļa no ISO 3166 standarta, nodrošina valstu un teritoriju nosaukumu kodus un to izplata Starptautiskā standartu organizācija (ISO). Standarta oficiālais nosaukums ir "Kodi valstu un to iedalījumu nosaukumu attēlošanai - 1.daļa: Valstu kodi".[1] Šis standarts nosaka trīs valstu kodu kopas:[2]

  • ISO 3166-1 alfa-2: divburtu kodu sistēma, kuru pielieto daudzās jomās, zināmākā no kurām ir valstu augšējā līmeņa domena kodi (ccTLD) (ar dažiem izņēmumiem);
  • ISO 3166-1 alfa-3: trīsburtu kodu sistēma, kas pieļauj labāku koda vizuālo asociāciju ar valsts nosaukumu, nekā divburtu kods;
  • ISO 3166-1 numeriskais: trīsciparu numeriskā sistēma, kas ir neatkarīga no rakstības sistēmas un tādēļ ērtāk lietojama tiem, kas lieto nelatīniskās rakstu sistēmas. Kodi ir identiski Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komitejas lietotajiem kodiem.

Burtu kodi ir iekļauti ISO 3166 standartā no tā pirmās redakcijas 1974.g., numeriskie kodi no otrā izdevuma 1981.g. Valstu kodi kā ISO 3166-1 pirmoreiz tika publiskoti 1997.g. piektajā redakcijā, kad ISO 3166 tika sadalīts trijās atsevišķās daļās.[3]

ISO 3166-1 nav vienīgais valstu kodu standarts. Daudzas starptautiskās organizācijas lieto pašizstrādātas valstu kodu sistēmas, turklāt vairākas ir ļoti tuvas ISO 3166-1.