cover image

ADR-gevarenklassen en -labels

UN classificatie van gevaarlijke stoffen van toepassing op het wegverkeer / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit zijn de gevarenklassen en -labels die in het Europese wegvervoer gehanteerd worden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is voor 53 landen, inclusief Nederland en België[1], geregeld in het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

1rightarrow_blue.svg Deze lijst is verschillend van de lijst van gevarenklassen in GHS
Betuweroute_Dodewaard_20080223A.jpg
Gevarenlabels op een goederenwagon, in dit geval betreft het een brandbare koolwaterstof.
Nederlands_verkeersbord_C22.svg

Er zijn heel veel stoffen die door hun specifieke eigenschappen tot de groep van gevaarlijke stoffen behoren. Afhankelijk van de specifieke eigenschappen zijn deze ingedeeld in gevarenklassen. Voor het goederenvervoer is het van belang dat gevaarlijke stoffen worden ingedeeld in bepaalde groepen.

Het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen is in sommige tunnels verboden.