Aasters

dialect / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Aasters, ook wel Oosterschellings genoemd, wordt gesproken op het oostelijk deel van Terschelling, in de dorpen Oosterend, Hoorn en Lies. In juli 2018 schatte Richard van der Veen, de conservator van Museum 't Behouden Huys, die voorheen cursussen Aasters gaf, dat er nog ruim 100 sprekers van het dialect over waren.[1]

L%C3%A2nkaart_lokaasje_aastersk.GIF
Kaart van het verspreidingsgebied

Het is een van de drie dialecten die worden gesproken op Terschelling. Andere dialecten op dat eiland zijn het Westerschellings of "Westers" en het Midslands. Aasters en Westers, hoewel verschillend, lijken veel op elkaar en zijn Fries, het derde is een mengdialect, een Nederfrankisch dialect met Fries substraat.

Het Aasters is een conservatief Fries dialect. Het behoudt kenmerken die het Fries van de vastewal niet meer heeft. In 1976 werd door de Friese Academie het Woordenboek van het Oosterschellings - Wêdenboek fon et Aasters van C. Roggen gepubliceerd. Dit woordenboek bevat een uitgebreide klankinventaris en uitleg over de grammatica van het dialect.