Abiotische factor

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een abiotische factor is binnen de ecologie een milieufactor die geen biologische oorsprong heeft, in tegenstelling tot biotische factoren (organismen). Men onderscheidt primaire abiotische factoren, bijvoorbeeld de jaarlijkse hoeveelheid neerslag, of de gemiddelde temperatuur, en samengestelde abiotische factoren, bijvoorbeeld het klimaat.

Table info: Milieufactoren [1]:p. 146-241. Ökologische Ge...
Milieufactoren:[1]:p. 146-241. Ökologische Geobotanik.
Primaire milieufactoren Complexe of samengestelde factoren
  1. warmte
  2. water
  3. licht
  4. chemische factoren
  5. mechanische factoren
abiotische factoren
  1. klimaat
  2. reliëf, orografische factoren
  3. bodem, edafische factoren

biotische factoren

Close

De abiotische factoren kunnen worden gegroepeerd in factoren met betrekking tot klimaat, bodem en water.

klimaat:

bodem:

water:

Als in een omgeving de abiotische factoren veranderen, bijvoorbeeld door een overstroming of klimaatverandering, zullen de organismen met de eigenschappen die tegen deze verandering bestand zijn overleven. De overlevende organismen zullen hun eigenschappen doorgeven aan hun nakomelingen, volgens het evolutionaire principe van de adaptatie.

Oops something went wrong: