cover image

Afstand

afstand tussen twee punten / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Afstand is een natuurkundige en wiskundige grootheid die de meetbare ruimte tussen twee niet samenvallende objecten aangeeft. Deze meetbare ruimte kan zowel tussen concrete als tussen abstracte, bijvoorbeeld wiskundige, objecten bestaan. Een af te leggen afstand valt in de dagelijkse praktijk meestal niet gelijk met een verplaatsing over een rechte lijn. Denk bijvoorbeeld aan een stad waar een automobilist een afstand moet afleggen. De afgelegde weg zal geen rechte lijn zijn en ook kan het traject in tegengestelde richting verschillen. De door de automobilist afgelegde afstand in dit voorbeeld is het aantal keren dat een gegeven standaardmaat op de kortste mogelijke verbindingsweg kan worden afgepast. Als internationale standaardmaat voor lengtemetingen wordt in het SI-stelsel de meter gehanteerd.

Map_of_Melbourne_and_environs_electric_railway_time_zones.jpg
Oude kaart van Melbourne met de reistijden per spoor en aansluitend lopen

Men kan in het algemeen bij een netwerk van wegen met tweerichtingsverkeer de afstand tussen twee punten op het netwerk definiëren als de kortste afstand over de weg. Als de snelheid waarmee men zich verplaatst, hoewel eventueel afhankelijk van de positie, steeds in tegenovergestelde richting gelijk is, kan men de afstand ook definiëren als de kortste reistijd. De kaart van Melbourne in de afbeelding uit het begin van de 20e eeuw geeft met verschillende kleuren de plaatsen in de stad aan tot waar het in tijd uitgedrukt even lang reizen is.

Afstand is een fundamenteel begrip in de wiskunde.

Oops something went wrong: