Agentschap voor Natuur en Bos

agentschap van de Vlaamse overheid (Vlaams Gewest) / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Agentschap voor Natuur en Bos, afgekort als ANB, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Quick facts: Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Geschied...
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Geschiedenis
Opgericht 1 april 2006
Geschiedenis
Type Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid
Valt onder Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid
Jurisdictie Vlaanderen
Hoofdkantoor Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
Media
Website http://www.natuurenbos.be
Close
Logo van het Agentschap voor Natuur en Bos in het Drongengoedbos
Infobord van het Agentschap voor Natuur en Bos aan het Brakelbos