Algemene Administratie Douane en Accijnzen

Administratie Douane en Accijnzen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Belgische douane, officieel Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A), is een Belgische overheidsdienst die belast is met het toezicht op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen en de inning van accijnzen, en die ook bevoegd is in bepaalde gemeenrechtelijke zaken. Belgische douaniers zijn bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen.[2]

Quick facts: Algemene Administratie van de Douane en Accij...
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A)
Algemene Administratie Douane en Accijnzen
Geschiedenis
Opgericht 18 maart 1831
Structuur
Directeur Minister Vincent Van Peteghem (FOD Financiën)
Administrateur-generaal Kristian Vanderwaeren
Werkgebied Vlag van België België
Hoofdkantoor Brussel
Aantal werknemers 3311 (Situatie 31/12/2021) [1]
Media
Website financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen
Close
Belgique_-_Bruxelles_-_North_Galaxy_Towers_-_00.jpg
Hoofdkantoor in de North Galaxytorens

AAD&A is onderdeel van de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën, en bestaat uit een centrale component (Brussel) en 7 regionale centrumdirecties (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Luik). Deze laatsten staan in voor het definiëren en opvolgen van de operationele doelstellingen van hun regio, alsook voor het beheren van de regionale middelen. De regionale diensten van de administratie Opsporing vallen daarentegen rechtstreeks onder de bevoegdheden van hun Centrale Component in Brussel.[3]