cover image

Algemene verordening gegevensbescherming

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Algemene verordening gegevensbescherming (Engels: General Data Protection Regulation, GDPR) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Volgens preambule (18) en artikel 2.2.c is de verordening niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon in het kader van een louter persoonlijke of huishoudelijke activiteit die als zodanig geen enkel verband houdt met een beroeps- of handelsactiviteit.

Quick facts: Algemene verordening gegevensbescherming, Cit...
Algemene verordening gegevensbescherming
Citeertitel Algemene verordening gegevensbescherming
Titel Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
Afkorting AVG
Soort regeling Europese verordening
Toepassingsgebied Europese Unie
Status Geldend
Grondslag Artikel 16 VWEU
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 25 januari 2012 door Europese Commissie
Aangenomen door Europees Parlement op 14 april 2016; Raad op 8 april 2016
Ondertekend op 27 april 2016
Gepubliceerd op 4 mei 2016
Gepubliceerd in PbEU 2016, L 119/1
In werking getreden op 24 mei 2016
(van toepassing vanaf 25 mei 2018)
Geschiedenis
Opvolger van Databeschermingsrichtlijn
Lees online
Algemene verordening gegevensbescherming
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Close
Factsheet_algemene_verordening_gegevensbescherming-AVG_v.2.0.png
Overzicht algemene verordening gegevensbescherming

Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995,[1] die niet meer op de huidige digitale wereld aansloot.

De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt.

Voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie geldt aparte privacywetgeving.[2]