cover image

Arrondissement (Frankrijk)

onderverdeling van een departement in Frankrijk / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een arrondissement in de bestuurlijke indeling van Frankrijk is de onderverdeling van een departement.

Administration_territoriale_fran%C3%A7aise.svg
Overzicht van de bestuurlijke indeling Frankrijk

De arrondissementen vormen een louter administratieve indeling. Ze hebben geen enkele autonomie en geen rechtspersoonlijkheid. Elk arrondissement draagt de naam van zijn hoofdplaats.

Aan het hoofd van een arrondissement staat een onderprefect (sous-préfet), behalve in een arrondissement waar de hoofdplaats van het departement is gevestigd. Daar wordt die functie uitgeoefend door de secretaris-generaal van de prefectuur, de plaatsvervanger van de prefect. De hoofdplaats van een arrondissement zonder prefectuur wordt onderprefectuur genoemd.

Tot de kantonale herindeling van 2014 waren arrondissementen onderverdeeld in kantons en gemeenten. Sinds 2014 zijn arrondissementen in principe grotere eenheden dan kantons, maar kunnen de kantonale grenzen over meerdere arrondissementen vallen. Een gemeente kan meerdere kantons tellen, maar ook kan een kanton meerdere gemeenten omvatten. Kantonale en gemeentegrenzen hoeven niet samen te vallen.

De Franse indeling in arrondissementen heeft tot voorbeeld gediend voor andere landen. De arrondissementen in België en Nederland zijn afkomstig van de tijd dat die landen bij Frankrijk waren ingelijfd.

Oops something went wrong: