cover image

Artikel 1 van de Grondwet van de Verenigde Staten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Artikel I van de grondwet van de Verenigde Staten creëert de wetgevende macht van de overheid, het Congres, waaronder de Senaat en het Huis van Afgevaardigden vallen. Het artikel regelt hoe de vertegenwoordigers gekozen worden en aan welke eisen zij moeten voldoen, en welke macht het congres heeft.

Quick facts: ...
Dit artikel is een deel van de serie over de Grondwet van de Verenigde Staten
Zegel van de Verenigde Staten
Preambule en artikelen
Preambule
I · II · III · IV · V · VI · VII
Amendementen
Bill of Rights
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
Overige
11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19
20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27
Niet-geratificeerde amendementen
Congresverdeling · Adellijke titels · Corwin · Kinderarbeid · Gelijke rechten · Stemrecht in het District of Columbia
We the People
We the People
Close

Het eerste artikel is het langste van de zeven hoofdcomponenten van de Amerikaanse grondwet, en het was het enige artikel dat clausules had die volgens een constitutioneel verbod tot 1808 niet gewijzigd konden worden. De clausules in kwestie verboden het congres de slavernij af te schaffen en de vertegenwoordiging van een staat te verminderen zonder toestemming van die deelstaat.

Sectie 5, clausule 2 bepaalt onder meer "Each House may determine the Rules of its Proceedings" (de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kunnen elk hun eigen regels vaststellen).[1]