Baccalaureus

vroegere titel in het hoger onderwijs die iemand verwerft na het behalen van het examen van een 3- of 4-jarige opleiding aan een hogeschool of universiteit / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Baccalaureus (afgekort: bc. (hbo) of bacc. (wo)) is een titel uit het hoger onderwijs die iemand verwerft na het behalen van het examen van een 3- of 4-jarige opleiding aan een hogeschool. Voorheen werd deze titel ook door de universiteiten verstrekt.

In Nederland is naar aanleiding van de oprichting van de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg wel mogelijk om de door de Rooms-Katholieke Kerk verstrekte titel voor het "baccalaureaat" te behalen. De FKT is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit. Hierdoor heeft de FKT de bevoegdheid om kerkelijke graden in de sacra theologia te verlenen. Het gaat hierbij om het baccalaureaat, het licentiaat en het doctoraat. Alle studenten hebben de mogelijkheid om deze graden te behalen, boven op het reguliere BA- en MA-diploma. Om het baccalaureaat te behalen dienen de studenten een bepaald studietraject te volgen, waarvoor geen extra studieduur is vereist.

Oops something went wrong: