cover image

Bachelor-masterstructuur

Europees systeem voor hoger onderwijs / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De bachelor-masterstructuur (ook wel het bachelor-masterstelsel of BaMa-stelsel genoemd) is een nadere uitwerking van de afspraken die 29 Europese landen in 1999 in het kader van het Bolognaproces hebben gemaakt om in tien jaar te komen tot één Europese hogeronderwijsruimte.

Bildungsaktionstag_Demo-Wien_2009_Pacman.jpg
Bij een protest in 2009 in Wenen tegen het BaMa-stelsel wordt de jacht op "ECTS-punten" nagebootst met een Pac-Man-figuurtje (rechts)

Ieder land streeft naar onderling vergelijkbare graden in het hoger onderwijs. In essentie is het hoger onderwijssysteem in ieder land straks gebaseerd op twee cycli; undergraduate en graduate. Niet de duur van een opleiding, maar het behaalde eindniveau is het criterium voor de internationale vergelijkbaarheid van opleidingen. In de Bolognaverklaring zijn ook afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling. Zo zijn Vlaanderen en Nederland overeengekomen elkaars opleidingen te erkennen en te controleren (=accrediteren).