Beslissingstheorie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de wiskundige statistiek houdt de beslissingstheorie zich bezig met beslissingsproblemen waarin onzekerheden een rol spelen. Op grond van waarnemingen die aan een zeker toeval onderhevig zijn, worden beslissingen genomen. De theorie onderzoekt de kwaliteit van de beslissingen en vergelijkt deze op basis van het verlies dat geleden wordt bij een verkeerde beslissing. Vakgebieden waarin de methoden van de beslissingstheorie worden bestudeerd of toegepast zijn onder andere de operations research en de bedrijfseconomie.

1rightarrow_blue.svg Dit artikel gaat over beslissingen op basis van kwantitatieve (wiskundige) gegevens. Voor beslissingen als psychologisch proces, zie Besluitvorming.

Oops something went wrong: