Besluitvorming

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Besluitvorming is een complex cognitief proces waarbij na een analyse van de problemen en opties uit verschillende alternatieve opties één bepaalde actie, mening of positie wordt gekozen.

1rightarrow_blue.svg Dit artikel gaat over besluitvorming als psychologisch proces. Voor beslissingen op basis van kwantitatieve (wiskundige) gegevens, zie Beslissingstheorie.
LampFlowchart_nl.png
Voorbeeld van een stroomschema dat een besluitvormingsproces weergeeft wanneer een lamp niet aangaat.

Het proces kan in meerdere of mindere mate rationeel (dan wel irrationeel) zijn, en gebaseerd op een meer of minder grondige analyse van de problemen en opties. Politieke besluitvorming is gebaseerd op een belangenafweging, en daarmee berucht vanwege het niet afdoende meewegen van belangen van ieder die zich betrokken voelt.

De besluitvormer kan een autonoom persoon zijn of een meervoudige entiteit zoals een gezin, een raad van bestuur, een gemeenschap of een (publieke) instelling.

Oops something went wrong: