Betaling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere.

Een betaling wordt meestal gedaan in ruil voor de levering van goederen, diensten of beide, maar het kan ook gaan om het betalen van belasting, sociale premies, een boete of een uitkering, of om een schenking of erfenis.

In de wet is de betaler de partij die een betaling doet, terwijl de ontvanger de partij is die de betaling in ontvangst neemt.

Oops something went wrong: