Bodemhorizont

Bodemlaag met andere fysieke karakters dan de lagen er boven en onder / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een bodemhorizont of kortweg horizont is een laag of zone die gevormd wordt door bodemvorming en die zich onder meer onderscheidt van andere lagen door kleur, textuur, structuur en abiotische factoren. Een bodemprofiel kan naast verschillende horizonten ook bestaan uit door afzetting gevormde lagen (geogenese). De horizonten vormen een belangrijk kenmerk voor de bodemclassificatie.

Soil_profile.jpg
Bodemprofiel met horizonten.

Oops something went wrong: