cover image

Buitenaards leven is het hypothetische leven waarvan de oorsprong buiten de Aarde ligt. Er is ook wel sprake van buitenaardse wezens, ruimtewezens of aliens (via het Engels van het Latijnse alienus, oorspronkelijk "van iemand anders", later met de betekenis "uitheems" of "vreemd"). Buitenaards leven is het studieobject van de astrobiologie, maar het bestaan ervan blijft speculatief, aangezien er geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs voor werd gevonden.

Bestaan er buitenaardse wezens? - Universiteit van Vlaanderen