Concurrentie (ecologie)

ecologie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Concurrentie (anglicisme: competitie) is het gebruik van de natuurlijke omgeving door organismen met overeenkomstige behoeften. Er kan concurrentie plaatsvinden om ruimte, om voedingsstoffen en water, of (met name bij planten) om licht. Men onderscheidt twee typen concurrentie:

  1. interspecifieke concurrentie is de concurrentie tussen individuen van verschillende soorten binnen een levensgemeenschap
  2. intraspecifieke concurrentie is de concurrentie tussen individuen van een populatie van één soort (= species)
De intraspecifieke concurrentie is een drijvende kracht achter natuurlijke selectie en een belangrijk mechanisme van de evolutie. De intraspecifieke concurrentie is sterker dan interspecifieke concurrentie, omdat de individuen van één soort in sterkere mate overeenkomstige eisen stellen dan de individuen van verschillende soorten.
Interspecifieke interacties
Soort A
← Soort B →
Voordeel
Neutraal
Nadeel
Voordeel
mutualisme,
symbiose s.s.
commensalisme parasitisme
Neutraal
commensalisme epifytisme
(bij planten)
amensalisme
Nadeel
parasitisme amensalisme concurrentie

Het begrip concurrentie wordt onder andere gebruikt in: