Drainage met putten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Drainage met putten is ondergrondse drainage van landbouwgronden met behulp van diepe putten (verticale drainage) waaruit het water wordt opgepompt met het doel de grondwaterspiegel te beheersen, bodemverzouting te voorkomen en de gronden te verbeteren. Deze vorm van drainage wordt ook verticale drainage genoemd ter onderscheid van horizontale drainage dat geschiedt door middel van greppels, sloten en buisdrains.

Puttendrainage biedt de mogelijkheid het opgepompte water voor irrigatie te (her)gebruiken. Dat kan alleen als de kwaliteit van het grondwater goed genoeg is en het zoutgehalte niet te hoog.

Oops something went wrong: