Effecten

verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Effecten zijn verhandelbare rechten en/of plichten die een financiële waarde vertegenwoordigen, zoals aandelen, obligaties, opties en termijncontracten. Het woord wordt vaak in het meervoud gebruikt. Andere woorden ervoor, die wel ook vaak in het enkelvoud gebruikt worden, zijn financiële waarde en security.

Financiële instrumenten

Effecten
Obligatie
EMTN
Commercial paper
Hybride effecten
Aandeel
ETF
Crypto

Derivaten
Warrant
Future
Optie
Exotische optie
Turbo

Bijzondere obligaties
Nulcouponobligatie
Inflatie-obligatie
Eeuwigdurende obligatie
Covered bond
Collateralized debt obligation

Informatie
Essentiële-informatiedocument

De waarde van aandelen, obligaties en opties is niet-negatief. De waarde van een termijncontract kan positief of negatief zijn. De schrijver van een optie heeft alleen een verplichting, de waarde van deze positie is dus niet-positief, namelijk het tegengestelde van de waarde van de optie.

Een typisch kenmerk van effecten is dat ze gewoonlijk op een beurs verhandeld worden en dat de prijs daar wordt bepaald door vraag en aanbod. De actuele prijs van effecten noemt men de koers. Bankbiljetten en cheques worden daarom niet tot de effecten gerekend.

Iemands effectenpositie is het geheel van bezittingen en verplichtingen met betrekking tot effecten.