Erfrecht

rechtsgebied dat erfopvolging regelt, algemeen (zie ook erfrecht België / Nederland) / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het erfrecht in België en Nederland regelt de erfopvolging of successie, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van een persoon als deze overlijdt. Het maakt deel uit van het vermogensrecht wat weer onderdeel is van het burgerlijk recht. In het erfrecht is er een regeling voor het geval er geen testament of erfovereenkomst (België) is gemaakt, het versterf-erfrecht en voor het geval er wel een testament is gemaakt, testamentair erfrecht. Er staan ook regels in hoe een testament rechtsgeldig moet worden opgesteld en hoe een nalatenschap met veel schulden moet worden afgewikkeld.

Oops something went wrong: