Evangelisatie

verbreiden van het christelijke geloof / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Evangelisatie (van het Griekse: εὐαγγέλιον, euangelion, "goed nieuws", "evangelie"), ook wel apostolaat genoemd, is de gangbare term voor het verbreiden van het christendom onder ongelovigen met als doel hen te bekeren. In het christendom wordt evangelisatie beschouwd als het vervullen van de Grote opdracht die Jezus gaf:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. — Matteüs 28:19-20

Jakob_Jordaens_002.jpg
De vier evangelisten van Jacob Jordaens.

Meestal wordt evangelisatie in gebieden met een christelijke historie evangelisatie genoemd en in niet-christelijke gebieden "missie" (door katholieken) en "zending" (door protestanten). Evangelisatie wordt niet door iedereen als iets positiefs gezien. In afkeurende zin wordt soms gesproken over proselitisme[1] of zieltjeswinnerij.

Oops something went wrong: