Fonds voor Cultuurparticipatie

Nederlandse organisatie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is een Nederlands fonds voor het stimuleren van cultuurparticipatie, opgericht op 1 januari 2009. Het fonds verleent subsidie aan instellingen voor cultuurparticipatie aan instellingen van landelijk belang die duurzame en structurele activiteiten verzorgen. Het fonds richt zich op het ontwikkelen, stimuleren, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbreiden of bevorderen van uitingen op het gebied van cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur. Rijkssubsidie komt zo beschikbaar voor onderzoek, studie, presentaties, uitvoering of anderszins aan individuen, gemeenten en/of provincies. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is min of meer in de plaats gekomen van het amateurkunst-gedeelte van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie is als stichting een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.

Oops something went wrong: