cover image

De fundering of het fundament is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond.

Fundering op staal,
1 = maaiveld, 2 = funderingssloven, 3 = kruipruimte
Fundering van een nieuwbouwhuis
Scheefstand van Rotterdams pand als gevolg van ongelijke zetting

Ook bij wegen en spoorlijnen is sprake van een fundering: zie verder het artikel 'wegverharding'.

Men onderscheidt verschillende soorten funderingen afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructie en de samenstelling en draagkracht van de ondergrond:

Oops something went wrong: