cover image

Weg

stuk land ingedeeld voor transport, een gebaande en daardoor begaanbare verbinding tussen twee of meer punten om verplaatsingen mogelijk te maken. / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een weg (binnen de bebouwde kom ook straat genoemd) is een smalle strook die is aangelegd over land of op een kunstmatige structuur (bijvoorbeeld een dijk of een brug), en die, meestal door middel van wegverharding, geschikt is gemaakt voor wegverkeer. Deze verharding dient om de begaanbaarheid voor voertuigen mogelijk te maken of te verbeteren. Wegen zijn een belangrijk onderdeel van de verkeersinfrastructuur. Met 'wegen' wordt meestal gedoeld op openbare wegen, zo ook in de rest van dit artikel. Er zijn echter ook zogenaamde 'eigen wegen' die niet worden beheerd door Rijkswaterstaat, de provincie of de gemeente.

SandRoad.jpg
Een zandweg in Namibië
Estrada_romana.jpg
Romeinse weg in Setúbal, Portugal
FR_maart2007.jpg
Weg in Noord-Frankrijk
WegnaarLasVegasIn2009.jpg
Een snelweg naar Las Vegas

In bredere betekenis kan men de weg als primaire infrastructuur voor bepaalde transportmiddel definiëren. Zo spreekt men over spoorweg en waterweg. In sommige talen worden zelfs vliegroutes en kabelbanen als een soort "weg" aangeduid.