GLAM

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

GLAM is een acroniem voor "Galleries, Libraries, Archives and Museums", oftewel galeries, bibliotheken, archieven en musea. Onder GLAM worden in principe alle instellingen verstaan die met publiek geld cultureel materiaal en erfgoed verzamelen. De term ontstond toen deze instellingen zich realiseerden dat ze gemeenschappelijke doelen hadden. Toen zij hun collecties van bijvoorbeeld kunstwerken, boeken, en documenten online zetten, bleek dat het om soortgelijke informatiebronnen ging. GLAM verzamelen waardevolle materialen en informatie en stellen ze als primaire bronnen beschikbaar aan onderzoekers en het brede publiek. Soms hebben GLAM eigen beeldbanken, maar vrijgave gebeurt bijvoorbeeld ook op Wikimedia Commons.