Geclassificeerde informatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Geclassificeerde informatie is informatie die omwille van de inhoud of aard beperkt of niet verspreid mag worden. Toegang tot deze informatie wordt vaak geregeld via wetten en regelgeving. Deze is alleen voorbehouden aan daartoe bevoegde personen.

Geclassificeerde informatie kan zowel bij overheidsinstellingen als bij particuliere organisaties voorkomen. In geval van overheidsinstellingen wordt ook vaak gesproken van staatsgeheim. Geclassificeerde informatie wordt vaak ingedeeld in verschillende categorieën, waarbij elke categorie aangeeft hoe gevoelig de informatie is. Vrijwel elke nationale overheid kent zo’n systeem.

In Nederland spreekt men officieel van "gerubriceerde informatie" en de behandeling daarvan wordt geregeld in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR). In België geldt de wet van 11 december 1998[1] met uitvoeringsbesluiten,[2][3][4] en gebruikt men het begrip “classificatie”.