cover image

Geodesie

landmeetkunde, gravimetrie, fotogrammetrie, remote sensing, geografische informatiesystemen (GIS), grondbeleid en vastgoedinformatie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds de geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en de administratie van grondeigendom.

Uikhoven_altimetrisch_punt_%2846%2C354_m%29_31-01-2021_31-01-2021_10-26-51.jpg
Een altimetrisch punt te Uikhoven dat een hoogte van 46,354 m aangeeft, bepaald via de Tweede Algemene Waterpassing
GPS_metingen.jpg
GPS-meting in Nederland

Naast landmeetkunde behoort ook fotogrammetrie tot de disciplines van de geodesie. Een andere tak betreft de registratie van het gebruik van onroerend goed, waarbij zowel het juridische als het technische aspect aan de orde komt.

Geodesie houdt zich ook bezig met zaken als het bestuderen van het aardse zwaartekrachtveld, rotatiegedrag van de aarde, het aanmeten van deformaties door platentektoniek. Met de opkomst van de ruimtevaart en de introductie van satellietnavigatie (GPS) neemt de ruimtegeodesie een steeds belangrijkere plaats in.