Religie

vorm van zingeving, in bredere zin vorm van spiritualiteit / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Onder religie (van het Latijnse religio) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen verstaan, waarbij meestal een hogere macht, opperwezen of god centraal staat, gebaseerd op geloven in de leer van de religie.

Religions_4x5.png
Religieuze symbolen, van links naar rechts:
1e rij: baha'i, boeddhisme, Cao Dai, christendom
2e rij: druïdisme, Eckankar, hindoeïsme, islam
3e rij: jaïnisme, jodendom, raëlisme, satanisme
4e rij: shinto, sikhisme, taoïsme, Tenrikyō
5e rij: Thelema, Unitaristisch Universalisme, wicca, zoroastrisme

In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit. Het gaat daarom dus niet per se om een identiteit, een persoon.

Vaak wordt de term 'geloof' gebruikt. In monotheïstische religies wordt ook het specifiekere begrip 'godsdienst' gebruikt; men gelooft niet alleen in de godheid maar dient hem/haar ook. Bij polytheïstische religies spreekt men over een 'godendom'. Dat wordt ook vaak gediend, bijvoorbeeld door het brengen van offers.

Oops something went wrong: