Groepsdruk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Groepsdruk, groepsdrang of sociale druk is de druk of drang die een peergroup bewust of onbewust uitoefent op een bepaald persoon of kleinere groep om het gedrag te veranderen zodat het overeenkomt met het gedrag van die peergroup. Normen spelen hier een belangrijke rol. Dit treedt zowel in positieve als in negatieve zin op.

Samenvoegen Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Peer pressure, of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt (bekijk voorstel).

Volgens onderzoek, kunnen zelfs de meeste intelligente en geleerde mensen, onbewust of bewust (verminderde) keuzes maken onder groepsdruk.

Tijdens groepsdruk, worden vaak de normen en waarden waar een persoon voor staat niet meegenomen, in het nemen van de juiste beslissing. Het gevolg kan hiervan zijn dat de keuze die de persoon maakt niet bij de eigen normen en waarden passen.