De H- en P-zinnen dienen op verpakkingen van alle gevaarlijke stoffen voor te komen. Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens de voorschriften van GHS ingedeeld worden in een of meer categorie├źn. Voor elke categorie schrijft GHS voor welk pictogram, signaalwoord, bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen; Hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen; Precautionary) op het etiket moeten vermeld worden.

Oops something went wrong: