Hanzestad

stad, welke lid was van het hanzeverbond / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Hanzesteden zijn lid van het Hanzeverbond. Dit was van oorsprong een samenwerkingsorganisatie van kooplieden uit Duitse steden rond de Oostzee en aan de Noordzee. Daaronder waren ook steden uit de Lage Landen (het huidige België en Nederland), Denemarken, Noorwegen en Zweden begrepen. De grote Hanzesteden, Gemeene of Principaalsteden genoemd, zochten hun machtsbereik uit te breiden over kleinere steden en dorpen in hun achterland. Hun voor die tijd moderne handel baseerden zij op gezamenlijk erkende rechten op het verhandelen van bepaalde producten, de juridische vorm van de handelscontracten en het nakomen van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, eventueel af te dwingen via gezamenlijk erkende rechtbanken. Deze rechtsvormen werden aan andere steden overgedragen, zoals het Lübecker Recht of het Maagdenburger Recht (beide varianten binnen het zogenaamd Duits Recht), en de steden die zo'n recht kregen toegekend moesten dan bij geschillen het hoogste beroep indienen bij het gerechtshof van hun 'moeder'stad.

Stralsund%2C_Germany%2C_Ortseingangsschild_%282006-09-25%29.JPG
Stralsund, een Hanzestad
Kaart_Hanzesteden_en_handelsroutes.jpg
Nederlandstalige kaart met veel (niet alle) grote en kleine Hanzesteden en de handelsroutes