Marine (strijdmacht)

onderdeel van een krijgsmacht dat zich bezighoudt met oorlogsvoering op zee / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De zeemacht of marine is het onderdeel van de strijdkrachten dat zich bezighoudt met de oorlogsvoering op zee.

Oude_marineschepen.jpg
Afgedankte marineschepen in de Marinebasis Zeebrugge, de belangrijkste marinebasis van België
F829_Navy_NL.JPG
Modern fregat

De Nederlandse marine heet de Koninklijke Marine, de Belgische marine heet de marinecomponent. Vóór 1795 werd voor de marine de benaming Admiraliteit gebruikt.

In het Nederlands is de marine een onderdeel van de defensie, toch was het oorspronkelijk niet, toen het woord marine alleen 'de schepen van een natie' betekende. In het Middelnederlands betekende marine zelfs slechts 'waterkant' of 'zeekust'. Duitsland noemde haar marine in de Tweede Wereldoorlog Kriegsmarine. Tegenwoordig is dat Deutsche Marine. Het Engelse woord voor marine is navy. Ook hier is de historische ontwikkeling van dit woord duidelijk, waar de marine van de koning, voor oorlogsdoeleinden dus Royal Navy heet en de koopvaardijvloot Merchant Navy, of Mercantile Marine.