Heerlijkheid (bestuursvorm)

grondgebied in het feodale stelsel (1100 - 1800) / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een heerlijkheid is het grondgebied waarbinnen een heer op grond van een leenovereenkomst het recht had, het gezag over de bewoners uit te oefenen in naam van degeen die de volle eigendom van het gebied had.[1] De heer was dus niet eigenaar van het gebied, maar bezat het recht als immaterieel goed, vaak bleven bepaalde gezagsrechten bij de eigenaar. Naast het bestuur over een gebied had de heer ook meestal gebruiksrechten en had hij verplichtingen aan de eigenaar, zoals afdracht van een deel van de opbrengsten en het leveren van bijstand bij oorlogsvoering.

Oops something went wrong: